Skautské středisko Doberčata

Kopem studnu, aby i jiní mohli pít, jeden za všechny, všichni za jednoho chceme žít hej!!!

liliák

SKAUTI + BŮH = LILIOVÝ KŘÍŽ

 

Liliový kříž je křesťanská skautská stezka. Jeho nositel se snaží prohlubovat svůj vztah k Bohu, k bližním a k sobě, podle křesťanských zásad.

Liliový kříž je výzvou, pomůckou, návodem, jak křesťansky naplno žít. Nejde tedy o nějaký soubor pouček, kterým se někdo nazpaměť naučí, není určitým souborem znalostí, z nichž je vyzkoušen a pak je za to „odměněn“ odznakem. Nedává se za odměnu, ale je naopak trvalým svědectvím a připomínkou křesťanského života.

 

         11 Doberčat v pátek 22. 2. 2008 přijalo z rukou našeho duchovního rádce, otce Petra, odznak Liliového kříže.

Na toto slavnostní předání jsme se připravovali asi 4 měsíce. Každý jsme se zaobírali různými tématy, např.: „Čím je pro mne církev?“, „Křesťanské sebeovládání“, „Moje zkušenost s Písmem“ atd. Poté nás čekalo kratičké povídání o vybrané problematice. Otec byl ochotný a trpělivý, nikdy mu nechyběl úsměv na tváři J

Jsme rádi, že jsme se mohli obohatit o další skvělý skautský zážitek a děkujeme otci za čas, který s námi při tom strávil! J

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.