Skautské středisko Doberčata

Kopem studnu, aby i jiní mohli pít, jeden za všechny, všichni za jednoho chceme žít hej!!!

Informace

Uzly

VÁZÁNÍ UZLU

Nacvičování uzlů vyžaduje trpělivost a pevnou vůli. Výhodou je, že se dají vázat při každé příležitosti, nevyžadují žádných náročných pomůcek pouze provaz nebo lano a hlavně šikovné ruce. K procvičení potřebujeme provaz nebo lano asi 6 - 7 mm silný a 1,5 m dlouhý. Při vázání uzlů rozeznáváme na provazu volný konec, kterým se uzel váže, a pevný konec, se kterým se nepracuje, jen velmi zřídka. Pevná část uzlu je ta část, která s nachází mezi volným a pevným koncem.. Uzel se váže pomocí uzlovacích prvků. Klička vznikne, když se volný konec ohne do tvaru U, oko získáme, když překřížíme provazové konce. Závit vznikne ovinutím oka kolem pevného předmětu. Přezka se vytvoří tak, že volný konec oka podložíme pod oko a vtáhneme okem. Zavřené oko, správně očko, vážeme tak, že volný konec vtáhneme zcela do oka. Smyčka je uzlovací prvek, do něhož můžeme navléci nebo jím provléci jiný předmět.

LODNÍ UZEL (SMYČKA)

Tu znají všichni plavci od nepaměti. Nesklouzne ani po hladkém stožáru a tím pevněji drží, čím více je zatížena v tahu. Používá se k přivazování lodi, napínacích lan stanů, kotev, kůlů, k zavazování lodních pytlů. Váže se přímo, na kůl se také natahuje, nahazuje. Jsou to dva závity položené vedle sebe nebo nad sebou. Může sloužit k přivazování vlajky na stožár.

DRAČÍ SMYČKA

Patří mezi nejstarší a nejobdivuhodnější uzly, které kdy člověk vymyslel. Archeologové tvrdí, že dračí smyčku znali již staří Egypťané a Féničané 3000 let př. n. l., často s nazývá králem uzlů. Dračí smyčka - též pevná smyčka - nejpevnější vůbec, používá se ke spouštění břemen a v horolezectví ke slaňování. Její předností je, že se nestahuje. Umisťuje se na prsou a v podpaží.

AMBULANČNÍ SPOJKA - PLOCHÝ UZEL

Tento uzel si zaslouží, abyste mu věnovali více pozornosti. Archeologické nálezy svědčí o tom, že i tento uzel přibližně před 3000 lety používali Egypťané. Staří Řekové a Římané ho nazývali NODUS HERCULI - Herkulův nebo Heraklův uzel, protože mytický hrdina Herkules přivazoval tímto uzlem ke své hrudi kůži zabitého lva. Přikládali mu magickou sílu a vázali jej na svůj oděv a šperky. V klasickém Řecku se uzel používal v lékařství pro fixaci zlomenin nebo při sešívání ran. Uzel vhodný k zavazování obvazů a třícípých šátků (netlačí), ke spojení stejně nebo přibližně stejných provazů. K jejímu vázání stačí zapamatovat si několik slov: Pravý přes levý, levý přes pravý a utáhnout. Špatně se rozvazuje.

ŠKOTOVÝ UZEL

Je jednoduchý uzel, velmi lehko se rozvazuje. Používá se ke svazování provazů nestejné síly, k uvazování lana ke kruhu nebo háku, k připevňování plachet, ale také v tkalcovství a proto se nazývá též uzlem tkalcovským.

RYBÁRSKÁ SPOJKA

Má dobré vlastnosti. Snadno se váže a snadno se rozvazuje i na silnějším laně. Spojení nepovolí ani ve vlhku.

ZKRACOVAČKA

Už její jméno říká, že se s její pomocí dá zkrátit lano, které si těžko dovolíme "zkrátit nožem". Uprostřed lana uděláme podlouhlé oko s volnými konci provazu a obepneme jednoduchou smyčkou jeden ohyb a po něm i druhý, nakonec zatáhneme za oba konce. Pro jistotu můžeme oběma pohyby provléknout dřevěnou tyčku nebo ji zakolíčkovat. Této zkracovačce se též říká Ovčí nožka. Držátko z ovčí nožky pomůže při vlečení nebo nesení těžšího břemene, provaz neřeže do prstů.

UZEL PRÁTELSTVÍ

Je to dekorativní uzel s elegantním symetrickým vzhledem. Ačkoliv vypadá složitě, dá se lehce zvládnout. Při vázání uzlu zleva doprava uchopíme levé vlákno a ohneme je tak, abychom vytvořili smyčku. Tuto smyčku přidržíme v rovině. Potom uchopíme pravé vlákno a vytvoříme další smyčku, do které zachytíme smyčku prvou. Nakonec utáhneme uzel podle potřeby. Když pracujeme s více silnějšími vlákny najednou, vždy se snažíme držet je v rovině a nepřeházené, aby uzel budil plochý dojem. Jsou-li přeházená, použijeme k jejich uspořádání špendlík. Uzel přátelství vážeme skoro vždycky z jediného pramínku.

Krížová smyčka

Slouží ke spojení dvou stejně silných provazů či lan; pevný spoj, špatně se však rozvazuje. Podobá se ploché spojce, ale ohyby uzlů se provlékají střídavě. Postup vázání:
A) pravý přes levý
B) znova pravý přes levý

DREVARSKÁ SMYČKA

Je důležitá pro svazování a stahování těžkých větví, trámů, prken, břemen na souši i na vodě.Vážeme ji tak, že na konci lana vytvoříme smyčku, kterou zbytkem lana několikrát omotáme, smyčkou protáhneme druhý konec lana. Dřevařská smyčka je jednoduchá a spolehlivá, čím je více zatížena, tím pevněji drží. Lehce a rychle se rozvazuje.

KRAVSKÁ SMYČKA

Hodí se k uvazování lana ke kruhům a kůlům, k uvazování domácích zvířat.

PEVNÉ OKO

Má široké použití. Umožňuje spouštění břemen z vyšších pater, skal apod. Můžeme ho použít k zavěšování různých břemen nebo ke zhotovení provazového žebříku. Několik smyček zavázaných na laně nám pomůže při výstupu do výšky, nebo spustit se z kolmé skály. Vážeme ho tak, že na laně vytvoříme oko, kterým zbytek lana protáhneme, aby vznikla smyčka. Smyčku můžeme uvázat na kterémkoli místě lana a čím je více zatížena, tím pevněji drží. Lehce a rychle se rozvazuje, stačí vyjmout uvázaný předmět z oka a zatáhnout za oba konce lana.

OSMIČKA

Je jednoduchý základ pro vázání dalších uzlů, je pevnější než očko. Osmička je souměrná, elegantní a velmi jednoduchá. Osmičkovým uzlem uvazujeme struny na kolíky houslí, kytar, mandolín, balalajek atd. Tento uzel můžeme využít při zkracování lana, hodí se i jako vodítko pro psy. Jestliže osmičkou provlékneme konec provazu několikrát, objeví se osmička s převinem nebo osmička s více převiny. Osmičky můžeme využít při výrobě šperků.

TURBAN

Základem tohoto uzlu je uzel přátelství. Provaz asi 1 m dlouhý přehneme v polovině a uděláme první smyčku, kterou překřížíme. Tím jsme získali dvě pracovní vlákna a postupujeme podle obrázku tak, abychom vytvořili celkem čtyři smyčky. Potom ovineme běžícím koncem celý základ ještě jednou. Pak roztáhneme celou vazbu v prstech do prstence a konce odřízneme nebo je pod uzlem svážeme.

OČKO

Je to nejjednodušší uzel ze všech, který se naučíme. Užívá se ve spojení s jinými uzly. Očko vznikne provléknutím konce provazu připravenou smyčkou. Zatáhneme za oba konce provazu a z oka máme očko. Jestliže konec provazu provlékneme několikrát, objeví se převinuté očko, kterému říkáme UZLINKA. Vážeme ho na konci provázku, aby se netřepil a nevyvlíkal z dírek. Používáme ho jako ozdobný prvek při výrobě šperků nebo pásků a náramků.

LIŠČÍ SMYČKA

Má široké uplatnění. Lze ji vázat na jakýkoliv předmět, na který můžeme lano navléknout, hodí se k přivazování ke kůlům, hákům, je důležitá zvláště v horolezectví. Vážeme ji tak, že na lanu vytvoříme smyčku, kterou přehneme dolů. Dvě oka, která vzniknou, zavěsíme na tyč a pevně utáhneme. Další způsob vázání: na laně vytvoříme smyčku, kterou přeložíme. Smyčkou provlékneme volné konce lana nebo provázku a stáhneme. Velkou výhodou smyčky je, že ji můžeme vázat v kterémkoliv místě na laně, čím více je zatížena, tím pevněji drží a při uzlování se může na laně libovolně posunout. Liščí smyčku používáme v drhání při zahájení práce.

PEVNÉ POUTKO

Je to nejjednodušší smyčka. Užívá se v horolezectví, ve vodáckém sportu k upevňování vlečné šňůry, k upevňování lana na háky, na laně vedle sebe jako žebřík. Vážeme je na konci lana ze zdvojeného provazu a stáhneme do očka. Zavazují se tak i konce řemínků pro psy. Velmi těžko se dá rozvázat.

TKALCOVSKÝ UZEL

Vážeme ho mezi palcem a ukazovákem levé ruky. Postupujeme takot: pravé vlákno leží pod levým. Pravé vlákno vedeme obloukem přes levý palec pod pravé a nad levé vlákno. Konce levého vlákna přehneme a vsuneme do utvořené smyčky, přidržíme je levým palcem a konce pravou rukou zatáhneme

Poslední komentáře
07.06.2016 22:50:00: Souhlasím s vámi O_O pujcky pro maminky
19.03.2016 05:14:55: Mohla by lepší napsat :-? Creative labs ovladače ct4750
18.03.2016 20:59:32: Ano,i dav nemůže mít) Nudné) :-x Sony ericsson g502
23.04.2008 12:04:33: uzly jsou neco, o cem se moc neda kydatsmiley${1}
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.