Skautské středisko Doberčata

Kopem studnu, aby i jiní mohli pít, jeden za všechny, všichni za jednoho chceme žít hej!!!

Informace

Skauting

Junák, svaz skautů a skautek ČR

Junák - Svaz skautů a skautek ČR

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Se svými 49.000 členy je největším celorepublikovým občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, principům a metodám. Rovněž je členem organizace dospělých skautů ISGF. Junák vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy a vždy znovu obnoven. V roce 2001 jsme si připoměli 90 let od jeho založení.

Co je vlastně skauting?

SKAUTING – PARTA A PŘÍLEŽITOST

Skauting staví před člověka příležitosti:

 • Být členem týmu, mít kamarády
 • Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
 • Rozvíjet se, růst
 • Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
 • Hledat směr pro svůj život

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

JUNÁCKÁ HYMNA

Slova: F. S. Procházka
Hudba: K. Kovařovic

Junáci, vzhůru, volá den, Junáci, vzhůru, volá den,
Luh květem bývá orosen, buď připraven, buď připraven!
Sluníčko blankytem pílí V obraně dobra a krásy
Před námi pouť vede k cíli. Dožiješ vlastí své spásy,
/: Junáci, vzhůru, volá den! :/ /: Buď připraven, buď připraven!://

SKAUTSKÉ SVÁTKY

Skautky na celém světě slaví 22. únor jako DEN SESTERSTVÍ. Toto datum si vybrali proto, že se 22. února narodili jak zakladatel světového skautského hnutí Robert Baden-Powell, tak jeho žena Ollave. 22. února se dívčí oddíly scházejí k malé slavnosti, při které se v duchu spojí se skautkami na celé zemi.

Co pro děvčata znamená 22. únor, to je pro chlapce SVÁTEK SV. JIŘÍ - 24. duben. Sv. Jiří je patronem skautů ve všech světadílech. Podle prastaré báje to byl rytíř, který projevil svou statečnost v boji s drakem. Dnes jeho zápas vykládáme jako boj dobra se zlem.

SKAUTEM JEDNOU - SKAUTEM PO CELÝ ŽIVOT

VLČATA    Zpravodaj vlčat

Chlapci 6 - 10 let, sdružují se ve smečkách. Heslo: Naší snahou nejlepší buď čin!

SVĚTLUŠKY   svetlusky

Děvčata 6 - 10 let, základní organizační jednotkou je roj. Heslo: Pamatuj!

SKAUTI, SKAUTKY   Junák, svaz skautů a skautek ČR

Chlapci a děvčata 10 - 15 let, tvoří oddíl. Ten je složen z družin, v cele oddílu stojí vůdce, v čele družin je rádce. Heslo: Buď připraven!

ROVEŘI, RANGERS

Chlapci a děvčata 15 - 21 let. Heslo: Sloužím! 

OLDSKAUTI, OLDSKAUTKY

Muži a ženy 21 let a více

VÝZNAMNÉ ROKY V DĚJINÁCH SKAUTINGU

1902 - Ernest Thompson Seton uspořádal v Americe první woodcrafterský tábor a založil kmen Woodcraft Indians (Indiáni lesní moudrosti). Napsal pro něj knihy Dva divoši, Rolf zálesák, Knihu lesní moudrosti a Svitek březové kůry.

1907 - Robert Baden - Powell, anglický generál, tábořil s dvaceti chlapci na ostrově Brownsea na jihu Anglie. V tomto roce se zrodil skauting.

1912 - Profesor tělocviku A. B. Svojsík vydává základní dílo skautingu Základy junáctví. A táboří nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci.

1915 - Vychází první číslo časopisu Junák. 1919 - Vzniká Svaz junáků - skautů RČS. Sdružují se v něm také skautky.

1920 - V Anglii se koná první jamboree, světový sraz skautů.

Český skauting byl 3x zakázán nedemokratickými režimy, které se u nás dostaly k moci. Poprvé v roce 1940, podruhé v roce 1950, potřetí v roce 1970. Organizace mohla být zakázána, ale ne skautské hnutí. To žilo dál pod různými krycími jmény.

SKAUTSKÝ ZÁKON

 1. Skaut(ka) je pravdomluvný(á).
 2. Skaut(ka) je věrný(á) a oddaný(á).
 3. Skaut(ka) je prospěšný(á) a pomáhá jiným
 4. Skaut(ka) je přítelem všech lidí dobré vůli a sestrou (bratrem) každého skauta
 5. Skaut(ka) je zdvořilý(á).
 6. Skaut(ka) je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut(ka) je poslušný(á) rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut(ka) je veselé mysli.
 9. Skaut(ka) je hospodárný(á).
 10. Skaut(ka) je čistý(á) v myšleních slovech i skutcích.

HESLO SKAUTŮ A SKAUTEK

Buď připraven(a)!

DENNÍ PŘÍKAZ

Vykonávat denně alespoň jeden dobrý skutek.

SKAUTSKÝ SLIB

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe:
- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době
- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
- duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližnímu
(k tomu mi dopomáhej Bůh)

SVĚTLUŠKY

Heslo:  Pamatuj!
Příkaz:  Buď lepší dnes než včera!
Zákon
 1. Světluška vždycky mluví pravdu
 2. Světluška je poslušná
 3. Světluška pomáhá jiným
 4. Světluška je statečná a veselá
 5. Světluška je čistotná
Slib

Slibuji, že budu snažit hledat Pravdu a Lásku, budu prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek. (věřící: k tomu mi dopomáhej Bůh!)

VLČATA

Heslo: Naší snahou nejlepší buď čin!

Příkaz: Buď lepší dnes než včera

Zákon

- vlče se nikdy nepoddá samo sobě,

- vlče se vždy poddá starému vlku.

Slib

Slibuji, že se vynasnažím: být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám dobrý skutek.   ( věřící: k tomu mi dopomáhej Bůh!)

SKAUTSKÝ KROJ

 • Základní součásti kroje:
 • Košile - bavlněná, keprová světle okrové barvy, propínací od shora dolů
 • Šátek - žluté, hnědé, šedé barvy, trojúhelníkového tvaru (holky mají pod límcem, chlapci nosí na límci), cípy spojeny koženým turbanem
 • Šňůra k píšťalce - žlutá je pro vlčata a světlušky, zelená je pro mladé skautky a skauty, červená je pro rovery a rangers, bílá je činovnická. Je obmotaná přes levý nárameník konec je s píšťalkou v levé kapse
 • Sukně, Kraťasy, kalhoty- khaki, hnědá nebo zelená
 • Bílé vlněné podkolenky, ponožky
 • Obuv - kanady, pohorky, pionýrky
 • Baret černé barvy,Skautsky klobouk

POZDRAV

Skauti na celém světě se zdraví zvláštním způsobem. Pravá ruka je obrácena dlaní vpřed a zdvižena k rameni. Palec přitom překrývá malíček a symbolizuje zásadu, že silnější chrání slabšího. Vztyčený ukazovák, prostředníček a prsteníček vyjadřují tři body skautského slibu. Kruh, který vznikne spojením palce a malíčku symbolizuje přátelství skautů a skautek kolem celého světa. Při setkání si všichni skauti podávají levici. Děvčata říkají, že je blíž k srdci, chlapci to zdůvodňují jako zvyk bojovníků afrických kmenů, kteří při setkání s přítelem drželi zbraň i štít v pravačce a levou rukou se pozdravili. Ve skutečnosti je to znamení, kterým se odlišujeme od neskautů.

JAMBOREE

Největší mezinárodní skautské setkání se tradičně nazývá jamboree (džemborí). Je to slovo, které znamená setkání, veselou slavnost. Pořádá se každé čtyři roky v některé předem určené zemi. Na jamboree skauti společně táboří, poznávají hostitelskou zemi, předvádějí své národní zvyky, hry, vyměňují si upomínkové předměty a dělají spoustu dalších zajímavých věcí, které přispívají ke vzájemnému poznávání. Poslední jamboree se konalo v roce 2007 v Anglii.

ZNAKEM JE LILIE

Naše národní organizace Junák - svaz skautů a skautek České Republiky má ve znaku zlatou lilii, uprostřed které je bílý štít s černou psí hlavou. Nakreslil ji Mikuláš Aleš jako znak Psohlavců, chodských strážců hranic. Tato lilie je podložena modrým trojlístkem, symbolem skautek.

Prostřední z listů značí střelku kompasu, znamená, že skaut jde vždy přímo, neobchází těžkosti ani problémy. Tři listy lilie znamenají tři body skautského slibu i tři věkové kategorie: vlče - skaut - rover.

Znak mezinárodní organizace skautek

Trojlístek je prastarý symbol štěstí a lásky k bližnímu. Zlatožlutý trojlístek na modrém podkladu je vykládán jako slunce, které svítí na všechny děti světa a které představuje i den, ve kterém bude vykonáno mnoho dobrého. Trojlístek "vyrůstá" z plamenů ohně, který symbolizuje lásku k lidem a víru. I uprostřed trojlístku je střelka kompasu - ukazatel správného směru.

Stejně jako u lilie lze lístky jetelíčku vykládat jako tři věty slibu či věkové kategorie skautek, dvě hvězdičky svými deseti cípy představují skautské desatero.

 

Znak českých skautů

Je to také sekerka zaseknutá do špalku. Nejčastěji ji vídáme na táborech. Vedoucí ji zasekne při prvním slavnostním nástupu na začátku tábora jako symbol zahájené společné práce. A vytáhne teprve po skončení tábora.

 

Gilwellský kruh

Když stojíme na konci táborového ohně nad dohasínajícími uhlíky, tvoříme kruh, který nikde nezačíná a nikde nekončí. Pevné spojení ještě zdůrazníme tím, že si podáme ruce. Skauti to udělají zvláštním způsobem. Každý zkříží paže před tělem a chytí se pravou rukou svého souseda po levici, levou souseda po pravici. Tak vznikne gilwellský kruh, který dostal své jméno podle první skautské lesní školy pro výchovu vůdců v anglickém Gilwellu. Jestliže končí běžný den, zpíváme v gilwellském kruhu večerku. Až dozní poslední tóny, pošle vedoucí němý pozdrav pevným stiskem levé ruky. Kdo tento stisk ucítí ve své pravé dlani, předá jej dál svou levou rukou. Tak vůdcův pozdrav obejde celý kruh a vrátí se k němu zpět z opačné strany. Teprve pak se všichni pustí a v tichosti se rozejdou.

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Základní, početně nejmenší složkou Českého Junáka - svazu skautů a skautek je družina. V jejím čele stojí rádce nebo rádkyně, v oddílech vodních kormidelník. Dvě nebo více družin tvoří skautský oddíl, vedený vůdcem, vůdkyní, nebo vedoucím, vedoucí.

Nejméně tři oddíly patří do jednoho střediska.

Další dva stupně mají jen význam organizační, praktická každodenní skautská činnost se v nich neodbývá. Okresní rada Junáka je složena z dobrovolných pracovníků, zvolených na okresním sněmu. Starají se o to, aby oddíly v jejich okresu mohly nerušeně, úspěšně pracovat.

V Praze, hlavním městě České republiky, má sídlo Ústřední rada Junáka a náčelnictvo. Hlavními osobami jsou tu starosta nebo starostka a náčelník či náčelní.

Český Junák se hlásí ke světovému skautskému hnutí, které má dvě samostatné organizace. Skauti jsou sdruženi v organizaci zvané WOSM (World Organization of the Scout Movement) s ústředním sídlem v Ženevě. Skautky mají světové ústředí v Londýně a jejich organizace se nazývá WAGGGS (World Association of girl Guides ang Girls Scouts)

WOSM i WAGGGS působí ve všech světadílech. Když složíš skautský slib, stáváš se součástí hnutí, které má mnoho milión členů a členek. Ať příjdeš do kterékoliv země, najdeš tam skautské bratry a sestry.

 

FUNKČNÍ OZNAČENÍ

Činovníci a činovnice mají označení své funkce na štítku přišitém na levém rukávu košile. Činovníci střediska (s výjimkou vodních skautů a skautek) mají štítek zelený, členové ORJ hnědý, oblastní zpravodajové modrý a členové ústředních orgánů v barvě kardinálské červeně. Funkční označení nosí činovníci oddílu pod číslem oddílu, činovníci střediska pod domovenkou. Na krojích činovníků uvidíte i kovové odznaky. Čekatelský a vůdcovský odznak se nosí na středu levé kapsy. Vedoucí smečky vlčat nebo roje světlušek mají tyto odznaky podloženy žlutě, vedoucí skautů a skautek zeleně, roverů a rangers červeně.

Absolventa Lesní školy poznáte hned. Na krku nosí šedý šátek, který má vzadu v cípu našitý lesoškolský znak - tři tee - pee. Plechový odznak tří tee - pee na středu pravé kapsy patří instruktorům Lesních škol.

   

SKAUTSKÉ ZAJÍMAVOSTI

 • český překlad slova "scout" je zvěd
 • WAGGS je světová organizace skautek
 • Ústředí dívčího kmene je v Londýně
 • WOSM je světová organizace skautů
 • Ústředí chlapeckého kmene je v Ženevě
 • Starostou skautské rady junáka je Jiří Navrátil
 • Podklad znaku světové skautské organizace je fialové barvy
 • Nejdéle pracující skautský oddíl je Pražská Dvojka

 

Osobnosti Skautingu

ANTONÍN BENJAMÍN SVOJSÍK

Narozen 3. 9. 1876
Zemřel 17. 9. 1938

Narodil se jako druhý ze čtyř synů. Studoval ve smíchovském gymnáziu. Byl to chlapík pohyblivý, sportovní typ a proto nikoho nepřekvapilo, že se chtěl stát profesorem tělocviku. Od svých studentských let také rád zpíval. Láska k hudbě a zpěvu spojila čtyři nerozlučné přátele, kteří vytvořili "České pěvecké kvarteto". V roce 1905 se tito čtyři nadšení učitelé vypravili na cestu kolem světa.

Rok 1910 byl velkým zlomem jeho života. Dozvěděl se, že v Anglii zavádějí nový druh výchovy mládeže v přírodě. Svojsík se v roce 1911 do Anglie vypravil a tam si ověřoval nové výchovné metody. Na zpáteční cestě se zastavil ještě v Dánsku, Švédsku a Norsku. Vrátil se nadšený. Se svým švagrem se dali do překládání v roce 1911 do Anglie vypravil a tam si ověřoval nové výchovné metody. Na zpáteční cestě se zastavil ještě v Dánsku, Švédsku a Norsku. Vrátil se nadšený. Se svým švagrem se dali do překládání knihy "Scouting for boys" (Skauting pro hochy( od R. B. Powela, kterou poctivě přeložili, ale tiskem nevydali. Svojsík si už v té době uvědomoval, že to, co je výborné pro anglické poměry, musí být upraveno pro poměry naše. Celý rok 1911, rok studií, příprav a překladu skautských knih, zasvětil této myšlence. Koncem léta 1911 si vystavěl s šesti chlapci srub z březových kmenů v Bratroňovických lesích u myslivny "Vorlovy" pod hradem Lipnicí.

ROBERT BADEN - POWELL

1857 - 1941

22. února 1857 se narodil v Londýně. Po ukončení studia na škole Charterhouse složil zkoušky na vojenskou akademii. V devatenácti se stal důstojníkem a sloužil mnoho let v koloniích, hlavně v Indii a v Africe.

V roce 1900, za Búrské války, se mu podařilo uhájit osm měsíců obléhanou pevnost Mafehing v Jižní Africe. Pro výcvik vojenských zvědů - skautů napsal příručku, kterou později zásadně přepracoval pro chlapce. Před jejím vydáním si svoji představu chlapeckého skautingu vyzkoušel na jihoanglickém ostrůvku Brownsea (1. - 9. srpna 1907). Tábor na Brownsea se považuje za počátek skautingu. V následujícím roce vyšla příručka Scoutin for Boys, byla založena britská organizace Boy Scouts.

V roce 1910 odešel B-P do armády a plně se začal věnovat skautingu, který se šířil do všech světadílů. Jeho rozvoj nezastavila ani světová válka. Po válce založil v Gillwelu první středisko pro výchovu vůdců. O rok později se konalo 1. světové jamboree - veliké setkání skautů ze 34 zemí v Londýnské Olympii. Na tomto jamboree byl provolán světovým náčelníkem skautů. Na 3. světovém jamboree v Arrowe parku u Birkenheadu byl B-P králem povýšen do šlechtického stavu - stal se lordem z Gillwelu.

Ke konci života žil B - P v Africe, v Keni. Tam také 8. 1. 1941 zemřel a poblíž svého bungalovu v Nyeri je i pochován.

ERNEST THOMPSON SETON

1860 - 1946

Narodil se sice v Anglii, ale vyrostl v Kanadě a později žil ve Spojených Státech. Výborný přírodovědec, malíř a spisovatel. Je dodnes znám mnoha povídkami o zvířatech, které si sám ilustroval. Nejznámějšími a nejdůležitějšími knihami jsou Dva divoši, Rolf zálesák a Kniha lesní moudrosti.

V roce 1902 založil organizaci "Woodcraft Indians" (Zálesáčtí indiáni). Nabídl dětem romantické prvky, symbolické obřady a kouzlo života v přírodě, za vzor jim nabídl ušlechtilého indiána.

Když byla v USA založena skautská organizace, připojil k ní své "Indiány" a stal se prvním náčelníkem amerických skautů. Po vstupu USA do války odešel ze skautské organizace a znovu vybudoval americkou Ligu lesní moudrosti. Za své zásluhy a Boy Scout of America byl v roce 1926 vyznamenán nejvyšším vyznamenáním BSA Stříbrným bizonem.

Český skauting přebral mnoho prvků a jeho myšlenek. O Vánocích roku 1936 navštívil Československo.

Černý vlk odešel k věčnému ohni 23. října 1946 a jeho popel byl rozsypán z letadla na okraji Skalistých hor poblíž Santa Fe.

OLAVE BADEN - POWELL

1889 - 1977

Olave saint Clair Soamesová se narodila ve stejný den jako její budoucí manžel, ale o 32 let později. S Robertem B - P se seznámila na zaoceánské lodi Arkadia v roce 1912, během plavby kolem světa. Ještě tentýž rok byla svatba. Z jejich manželství se narodily tři děti: Peter (1913), Heather (1915) a Betty (1917).

V roce 1916 začala Olave pracovat v dívčím skautingu a o dva roky později si ji britské skautky zvolily za náčelní. V roce 1920 uspořádala první mezinárodní konferenci skautek. V roce 1928 byla ustaveno Světová asociace skautek WAGGGS. O dva roky později byla Lady Olave zvolena světovou náčelní.

Po smrti muže zůstala nějaký čas v Keni, ale ještě před koncem války se vrátila do Anglie a pokračovala v práci pro hnutí. V létě 1946 navštívila Československo.

Za desítky let procestovala v kroji, s brašnou a kufříkovým psacím strojem mnoho zemí světa všech kontinentů. Připínala odznak eskymáckým skautkám na Yukonu a o několik dní později přijímala kanoi plnou kokosových ořechů od papuánských skautek. Uměla si získat srdce všech svou nesmírnou obětavostí a pracovitostí.

25. června 1977 zemřela nedaleko Anilfordu v Anglii, ale pochována je vedle svého manžela v africké Nyeri.

 

 

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.